עסקאות נדל"ן כוללות שימוש במונחים ומילים שיכול להיות מכריע עבור אלה החדשים בענף.
בין אם אתם קונים, מוכרים או משקיעים בנדל"ן, הבנת המונחים והמילים היא חיונית לניווט בתהליך בביטחון ובהצלחה. כדי לעזור לכם לבנות את הידע שלכם בנדל"ן, יצרנו את הכתבה הבאה הכוללת את המילון האולטימטיבי של מונחי הנדל"ן שכדאי להכיר.

מוכנים? אנחנו מתחילים!

הפחתה: תהליך פירעון הדרגתי של חוב, כמו משכנתא, באמצעות תשלומים קבועים לאורך תקופה מסוימת.

שמאות: הערכת שווי נכס הנערכת על ידי שמאי מורשה לקביעת שווי השוק ההוגן שלו.

שווי שומה: שווי נכס שנקבע על ידי רשות מיסוי לצורך חישוב ארנונה.

הון עצמי: ההפרש בין שווי השוק ההוגן של נכס לבין יתרת המשכנתא. הוא מייצג את עניין הבעלות של הבעלים בנכס.

עיקול: התהליך המשפטי שבו מלווה מקבל את הנכס עקב אי ביצוע תשלומי המשכנתא של הלווה.

שיעור ריבית: האחוז מסכום ההלוואה שגובה המלווה כפיצוי על הלוואת הכסף.

רישום: נכס הזמין למכירה או להשכרה ומיוצג על ידי סוכן נדל"ן או מתווך.

משכנתא: הלוואה המשמשת לרכישת נכס, כאשר הנכס עצמו משמש כבטוחה להלוואה.

הלוואת בלון: היא מוכרת גם בשם "הלוואת גישור" או "הלוואת בוליט". ההלוואה והקרן יוחזרו רק כאשר מסתיימת תקופת ההלוואה.

הלוואה בריבית משתנה: הלוואה בה יש שינוי של ריבית מדי תקופה.

אישור עקרוני למשכנתא: תהליך קבלת התחייבות ראשונית ממלווה, המציין את הסכום המקסימלי שהקונה יכול ללוות לרכישת נכס.

קרן: סכום הכסף המקורי שנלווה בהלוואה, לא כולל ריבית.

חיתום: תהליך הערכת מצבו הפיננסי של הלווה.

שוק הקונים: מצב שוק לפיו יש יותר נכסים זמינים מקונים. כתוצאה מכך, ניתן להתמקח על המחיר של הנכס בו מעוניינים.

שיעור היוון: מדד המשמש לקביעת ההחזר הפוטנציאלי על ההשקעה של נכס מניב, המחושב על ידי חלוקת ההכנסה התפעולית נטו של הנכס במחיר הרכישה שלו.

ניתוח שוק השוואתי: ניתוח שהוכן על ידי סוכן נדל"ן כדי לקבוע את שווי הנכס על ידי השוואתו לנכסים דומים שנמכרו לאחרונה באזור.

פחת: ירידת ערך הנכס לאורך זמן, לרוב עקב בלאי או תנאי שוק.

נאמנות: צד שלישי ניטרלי המחזיק כספים, מסמכים והוראות הקשורות לעסקת מקרקעין עד למילוי כל התנאים.

שכירות: הסכם מחייב משפטית בין בעל דירה לשוכר, המתאר את תנאי השכרת הנכס.

כמה מילים לסיכום…

כל המונחים והמילים שהוזכרו לעיל, מייצגים רק חלק מהמערך העצום של מונחי נדל"ן שאתם עשויים להיתקל בהם. הבנת מונחי המפתח הללו תעזור לכם לנווט בענף בביטחון ולקבל החלטות מושכלות.
נמליץ לכם להמשיך לחקור עוד יותר את עולם הנדל"ן ולהתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום, כך תוכלו להיות בטוחים שתבואו עם מספיק ידע שיעזור לכם ברכישת נכס. שיהיה בהצלחה!